Home / Berita Terkini / Ahli Parlimen diarah mencalonkan PM secara bertulis sebelum 4 petang esok

Ahli Parlimen diarah mencalonkan PM secara bertulis sebelum 4 petang esok

S3mua anggota Dewan Rakyat diarahkan supaya membuat akuan kepada Istana Negara dan menamakan calon pilihan untuk dilantik sebagai perdana menteri seterusnya.

Ahli2 Parlimen mempunyai masa sehingga jam empat petang esok untuk mengemukakan akuan secara bertulis.

Surat itu m3sti disahkan sebagai benar.

P3rkara itu dinyatakan melalui surat Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun kepada semua anggota parlimen pagi ini, atas titah Yang di-Pertuan Agong.

P3gawai Parlimen mengesahkan Azhar menulis surat itu.

“Adalah dimaklumkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di dalam m3laksanakan budi bicara baginda di bawah Perkara 43(2) (a) P3rlembagaan Persekutuan perlu m3lantik seorang ahli Dewan Rakyat yang di dalam hemat baginda mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan rakyat sebagai perdana menteri.

“Pada pelaksanaan titah perintah Kebawa Duli Yang Maha Mulis Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya dengan ini memberi notis kepada yang b3rhormat untuk menyerahkan satu surat akuan yang menyatakan dengan terang dan jelas seorang ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh yang berhormat untuk menjadi perdana menteri yang kes3mbilan,” kata Azhar melalui notis tersebut.

Jelas notis itu lagi, walaupun surat akuan t3rsebut tidak mempunyai format yang tertentu, namun ia p3rlu mempunyai butiran-butiran berikut:

  • Identifikasi anggota parlimen secukupnya.
  • Identifikasi yang secukupnya seorang sahaja ahli Dewan Rakyat yang yang dib3rikan kepercayaan, penyataan kepercayaan yang terang, jelas dan tanpa syarat.
  • Tandatangan.
  • Tandatangan atau cop rasmi saksi (sama ada seorang peguam bela atau p3guam cara, pesuruhjaya sumpah, notari awam atau jawatan yang setanding bagi yang berhormat yang berada di luar negara) dan tarikh surat akuan.

“S3rahan tangan adalah tidak dibenarkan memandangkan Istana Negara masih b2rada di dalam kawasan Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 dan juga untuk mengelakkan penularan Covid-19 di Istana Negara,” katanya.

T3gas Azhar, perlu dijelaskan mana-mana surat yang tidak mematuhi perkara2 di atas ataupun yang diterima lewat tidak akan diambil kira.

“Ahli2 parlimen diingatkan supaya menjaga kerahsiaan surat akuan tersebut sehingga Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan mengenai perkara ini,” katanya dalam notis pemberitahuan yang dilihat oleh wartawan itu.

Sumber Malaysiakini dan media Sosial

Dapatkan sebarang jawapan berkenaan MySejahtera di Komuniti Rakyat Mysejahtera  https://www.facebook.com/groups/mysejahtera/?ref=share

Jika anda Sokong Ekonomi Muslim Komuniti |  Komuniti Ustaz Ebit Elewsmart Fans    https://www.facebook.com/groups/ebitlewmart/?ref=share

Advertisement

About Cucu

Check Also

Daun Kering, Bulu Burung, Tahi Cicak Ditemukan: Kilang Kicap Diarah Tutup Dua Minggu

[VIDEO] Daun kering, bulu burung, tahi cicak ditemukan: Kilang kicap diarah tutup dua minggu Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.